loading
Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf

Croeso i Propel

Mae Propel Cymru yn blaid wleidyddol ar lawr gwlad sy'n ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Rydym yn gweithio yng nghymunedau ledled y wlad, i atal llygredigaeth, i ail-ddiwydiannu Cymru ar gyfer yr 21ain Ganrif. Rydym yn estyn allan at bawb sydd wedi cael eu siomi a’u gadael ar ôl gan sefydliad gwleidyddol Cymru, ac i greu Cymru unedig.

I ddarganfod mwy am ein gwerthoedd , darllenwch ddatganiad Propel Cymru.

 

 

 • Y diweddaraf o'r blog

  Propel yn galw am reolau llym ar lobïo corfforaethol

  Mae Propel, plaid wleidyddol newydd Cymru, wedi datgan y byddai yn gosod rheolaeth lem ar lobïo. Mae Cytundeb â Chymru Propel yn cynnwys Deddf Atebolrwydd Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda rheolau ar lobïo corfforaethol yn elfen allweddol. Golyga’r Ddeddf bydd Propel yn bwriadu: “Deddfu bod cofrestr lobïo orfodol, sy’n golygu bydd rhaid i bob lobïwr corfforaethol gofnodi manylion ei lobïo, ei bwrpas, ei gleientiaid a faint o arian oedd ynglŷn â’r gwaith.”
  Parhau i ddarllen →

  Y cyn-löwr Jeff Gregory i ymladd sedd y Rhondda ar ran Propel

  Mae’r cyn-löwr, Jeff Gregory, wedi’i ddewis gan Propel i ymladd sedd y Rhondda yn etholiadau Senedd Cymru ym mis Mai. Cafodd Jeff ei eni a'i fagu yn y Rhondda ac roedd yn löwr trydedd genhedlaeth, cyn i'r Ceidwadwyr a Llafur gau y pyllau. Wrth ymateb i gael ei ddewis fel ymgeisydd, dywedodd Jeff: “Mae'r Rhondda yn lle unigryw – does unman arall yn y byd sy’n debyg iddo. Mae'r bobl yma yn wydn, yn gweithio'n galed ac yn falch. Ond mae’r gwleidyddion wedi siomi’r Rhondda. Ni yw’r cwm anghofiedig. Cafodd y Senedd ei chreu i wella bywydau pobl Cymru, ond mae tlodi ac amddifadedd aruthrol yma o hyd.
  Parhau i ddarllen →