Mae Propel Cymru yn symudiad llawr gwlad sy'n ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Rydym yn sefydliad annibynnol o aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru – the Party of Wales.

Rydym yn gweithio mewn cymunedau ar draws y wlad i fynd i'r afael â llygredd, ail-ddiwydiannu Cymru ar gyfer yr 21ain Ganrif, i gyrraedd pawb sydd wedi cael eu gadael i lawr a'u gadael ar ôl gan y sefydliad gwleidyddol yng Nghymru, ac i ddarparu Cymru unedig ac i ethol llywodraeth Plaid Cymru.

 • Y diweddaraf o'r blog

  Digwyddiad yn Sir Benfro yn ategu potensial gweithredu cymunedol

  Cynhaliodd y Grŵp Newydd Propel ei gyfarfod cyhoeddus cyntaf ar ddydd Llun, yn dilyn ei lansio fis diwethaf. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Arberth, Sir Benfro, ac yr oedd yn llwyddiant ysgubol.

  Yr oedd nifer o bobl yn bresennol. Yr oedd hyn yn cynnwys llawer o bobl newydd, rhaid heb fod yn aelodau o Blaid Cymru ac eraill a symbylwyd i ail-ymuno â Phlaid Cymru.

  Yr oedd yn wirioneddol gadarnhaol gweld cymaint o bobl yn dod ynghyd i drafod ffyrdd ymlaen i’w cymuned a’u cenedl. Dyma’r sylfeini yr adeiladwyd Propel arnynt. Mudiad llawr gwlad yw’r Grŵp sydd yn ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol.

  Cadeirydd y digwyddiad oedd Gretta Marshall, a soniodd am ei brwdfrydedd am y Grŵp Newydd. Soniodd hefyd am ei phrofiad  diweddar o ddysgu Cymraeg. Mae’n ddysgwraig falch ac eisiau i ddiwylliant Cymru gael ei ddathlu a’i hyrwyddo yn ehangach.

  Dywedodd ymgyrchwyr lleol fod tai yn broblem arbennig yn Sir Benfro. Yr oedd eraill yn anhapus a’r diffyg ymgynghori gyda’r cyhoedd ym materion Cymru, gan son am fod eisiau i Lywodraeth Cymru gysylltu mwy gyda phobl yng Nghymru. Daeth hyn i’r amlwg gyda’r ymgyrch a sefydlwyd i leisio pryderon am y posibilrwydd o gau Adran Frys Llwynhelyg.

   

  Parhau i ddarllen

  Grŵp Newydd yn anelu am Sir Benfro yn y cyfarfod cyhoeddus cyntaf wedi’r lansio

  propel_pembs.PNG

  Yn dilyn y lansio llwyddiannus yng Ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd y mis hwn, mae ymgyrchwyr brwd wedi dod ynghyd i sefydlu Cyfarfod Cyhoeddus yn Sir Benfro.

  Cynhelir y cyfarfod am 7pm ar ddydd Llun Mehefin 4 2018 yng Nghlwb yr RAOB yn Arberth.

  Dyma fydd y cyfarfod cyhoeddus cyntaf wedi digwyddiad lansio swyddogol Propel yng Nghaerdydd y mis hwn. Daeth cannoedd o bobl ynghyd i’r lansiad o bob cwrs o’r wlad i drafod ffyrdd ymlaen i Gymru.

  Parhau i ddarllen

 • Digwyddiadau i ddod

  Cyfarfod Cyffredinol Propel
  Saturday, September 29, 2018 am 11:00 yb
  Hen & Chickens yn Y Fenni, United Kingdom

  Propel

  Bydd Propel yn cynnal cyfarfod cyffredinol am 11yb ar Fedi 29ain yn nhafarn ‘Hen and Chickens’,  5-7 Flannel Street, Y Fenni, NP7 5EG. Bydd y cyfarfod yn cychwyn am  11yb ac yn para tan 5yh.

  Ers ei lansio yn adeilad Y Gyfnewidfa Lo ym Mis Mai, mae aelodau newydd wedi parhau i ddod atom. Erbyn hyn, fe luniwyd Rheolau Sefydlog, a datganiad ar ein hamcanion wrth fynd rhagom. Ond i chi’r aelodau mae’r hawl i roi sêl eich bendith arnynt, neu beidio.

  Bydd y cyfarfod hefyd yn gyfle i drafod ein gweithgarwch ymgyrchu ledled Cymru ac i glywed gan ein llefarydd swyddogol, Neil McEvoy AC.

  Mae hi’n gyfnod cythryblus yng Nghymru ac felly’n amser i gyfnerthu Propel. Dyma sut y cawn ni fudiad sy’n barod i wthio dros sofraniaeth i’r unigolyn, y gymuned a Chymru.

  RSVP
  Gweld yr holl ddigwyddiadau
 • Cyswllt

  Cysylltu

  E-bost: post@propel.cymru

  Cyfeiriad: Propel Cymru, The Maltings, East Tyndall Street, Caerdydd, CF24 5EA