Mae Propel Cymru yn fudiad llawr gwlad sy'n ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Rydym yn sefydliad annibynnol heb gysylltiad ag unrhyw blaid gwleidyddol.

Rydym yn gweithio mewn cymunedau ar draws y wlad i fynd i'r afael â llygredd, ail-ddiwydiannu Cymru ar gyfer yr 21ain Ganrif, i gyrraedd pawb sydd wedi’u siomi a’u hamddifadu gan y sefydliad gwleidyddol yng Nghymru ac i greu Cymru unedig.

I ganfod mwy am ein gwerthoedd, da chwi, ddarllenwch Ddatganiad Propel.

 • Y diweddaraf o'r blog

  Plaid Genedlaethol Cymru ar fin lansio ym mis Ebrill

  Plaid Genedlaethol Cymru

  Disgwylir i blaid wleidyddol newydd gael ei lansio yng Nghaerdydd ar 3ydd Ebrill. Arweinir y blaid gan yr Aelod Cynulliad Neil McEvoy.

  Wrth siarad cyn y lansiad, dywedodd Mr McEvoy:

  “Rydyn ni ar drothwy cyfnod newydd cyffrous yng ngwleidyddiaeth Cymru lle mae pobl yn gweiddi am newid.

  “Mae Cymru yn wlad sydd â chymaint o botensial. Mae gennym gyfle i adeiladu cenedl yn seiliedig ar sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol ”.

  Parhau i ddarllen

  Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

  Drakeford classified top secret

  Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd.

  Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd.

  “Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru.

  Parhau i ddarllen

 • Cyswllt

  Cysylltu

  E-bost: post@propel.cymru

  Cyfeiriad: Propel Cymru, The Maltings, East Tyndall Street, Caerdydd, CF24 5EA