Mae Propel Cymru yn fudiad llawr gwlad sy'n ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Rydym yn sefydliad annibynnol heb gysylltiad ag unrhyw blaid gwleidyddol.

Rydym yn gweithio mewn cymunedau ar draws y wlad i fynd i'r afael â llygredd, ail-ddiwydiannu Cymru ar gyfer yr 21ain Ganrif, i gyrraedd pawb sydd wedi’u siomi a’u hamddifadu gan y sefydliad gwleidyddol yng Nghymru ac i greu Cymru unedig.

I ganfod mwy am ein gwerthoedd, da chwi, ddarllenwch Ddatganiad Propel.

 • Y diweddaraf o'r blog

  Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

  Drakeford classified top secret

  Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd.

  Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd.

  “Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru.

  Parhau i ddarllen

  Digwyddiad yn Sir Benfro yn ategu potensial gweithredu cymunedol

  Cynhaliodd y Grŵp Newydd Propel ei gyfarfod cyhoeddus cyntaf ar ddydd Llun, yn dilyn ei lansio fis diwethaf. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Arberth, Sir Benfro, ac yr oedd yn llwyddiant ysgubol.

  Yr oedd nifer o bobl yn bresennol. Yr oedd hyn yn cynnwys llawer o bobl newydd, rhaid heb fod yn aelodau o Blaid Cymru ac eraill a symbylwyd i ail-ymuno â Phlaid Cymru.

  Yr oedd yn wirioneddol gadarnhaol gweld cymaint o bobl yn dod ynghyd i drafod ffyrdd ymlaen i’w cymuned a’u cenedl. Dyma’r sylfeini yr adeiladwyd Propel arnynt. Mudiad llawr gwlad yw’r Grŵp sydd yn ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol.

  Cadeirydd y digwyddiad oedd Gretta Marshall, a soniodd am ei brwdfrydedd am y Grŵp Newydd. Soniodd hefyd am ei phrofiad  diweddar o ddysgu Cymraeg. Mae’n ddysgwraig falch ac eisiau i ddiwylliant Cymru gael ei ddathlu a’i hyrwyddo yn ehangach.

  Dywedodd ymgyrchwyr lleol fod tai yn broblem arbennig yn Sir Benfro. Yr oedd eraill yn anhapus a’r diffyg ymgynghori gyda’r cyhoedd ym materion Cymru, gan son am fod eisiau i Lywodraeth Cymru gysylltu mwy gyda phobl yng Nghymru. Daeth hyn i’r amlwg gyda’r ymgyrch a sefydlwyd i leisio pryderon am y posibilrwydd o gau Adran Frys Llwynhelyg.

   

  Parhau i ddarllen

 • Cyswllt

  Cysylltu

  E-bost: post@propel.cymru

  Cyfeiriad: Propel Cymru, The Maltings, East Tyndall Street, Caerdydd, CF24 5EA