• Swm 1
  • Eich gwybodaeth 2
  • Taliad 3
Parhau
Parhau Yn ôl
I am not a member of any political party that competes against Plaid Cymru - the Party of Wales. I also support the objectives of Propel Wales and agree to abide by its rules and standing orders.

Dewch yn Aelod Sylfaen

Mae dod yn aelod sylfaen o Propel Cymru yn gofyn am gyfraniad unwaith ac am byth o £200.

Ariennir Propel Cymru gan ei aelodau a rhoddion gan y cyhoedd. Rydym yn sefydliad di-elw ac felly bydd unrhyw gyfraniad a wnewch yn mynd yn uniongyrchol i'n hymgyrchoedd ar gyfer sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Mae Rhoddion i Propel Cymru yn cael eu rheoleiddio gan Ddeddf Etholiadau a Refferenda'r Pleidiau Gwleidyddol (PPERA) 2000. Os byddwch yn gwneud rhodd bydd y canlynol yn digwydd:

  • Os ydych chi'n rhoi mwy na £500 bydd Propel Cymru yn gwirio i sicrhau bod eich enw wedi'i restru ar gofrestr etholiadol y DU (ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw).
  • Os ydych chi'n rhoi mwy na £7,500 bydd y Comisiwn Etholiadol yn cael ei hysbysu, a fydd yn cyhoeddi eich enw a swm eich rhodd (ond nid eich cyfeiriad cartref).

 

Wrth gyfrannu, rydych yn cytuno i ddefnyddio'ch cronfeydd eich hun yn unig a deall nad yw rhoddion yn dynnadwy ar dreth.