Cyfarfod Cyffredinol Propel

Propel

Bydd Propel yn cynnal cyfarfod cyffredinol am 11yb ar Fedi 29ain yn nhafarn ‘Hen and Chickens’,  5-7 Flannel Street, Y Fenni, NP7 5EG. Bydd y cyfarfod yn cychwyn am  11yb ac yn para tan 5yh.

Ers ei lansio yn adeilad Y Gyfnewidfa Lo ym Mis Mai, mae aelodau newydd wedi parhau i ddod atom. Erbyn hyn, fe luniwyd Rheolau Sefydlog, a datganiad ar ein hamcanion wrth fynd rhagom. Ond i chi’r aelodau mae’r hawl i roi sêl eich bendith arnynt, neu beidio.

Bydd y cyfarfod hefyd yn gyfle i drafod ein gweithgarwch ymgyrchu ledled Cymru ac i glywed gan ein llefarydd swyddogol, Neil McEvoy AC.

Mae hi’n gyfnod cythryblus yng Nghymru ac felly’n amser i gyfnerthu Propel. Dyma sut y cawn ni fudiad sy’n barod i wthio dros sofraniaeth i’r unigolyn, y gymuned a Chymru.

PRYD
September 29, 2018 at 11am - 5pm
LLE
Hen & Chickens
7 Flannel St
Y Fenni, Fynwy NP7 5EG
United Kingdom
Map Gwgl a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Matthew Ford ·

A wnewch chi ddod?