Propel Gwynedd

propel_pembs.PNG

 

Mae’n bleser gan Propel gyhoeddi eu cyfarfod cyhoeddus cyntaf yn y gogledd ers ei ffurfio fis diwethaf. Cynhelir y cyfarfod yng Ngwesty’r Celt, Caernarfon am 18.30 ar Fehefin 22 2018.

Siaradwr gwadd: Neil McEvoy AC Cymru De Canol.

O.N. Os hoffech gael cyfarfod cyhoeddus yn eich ardal chi, cofiwch gysylltu!

 

PRYD
June 22, 2018 at 6:30pm - 8:30pm
LLE
Ngwesty’r Celt
Bangor Street
Caernarfon LL55 1AY
United Kingdom
Map Gwgl a chyfarwyddiadau

A wnewch chi ddod?