Propel Sir Benfro!

propel.png

Cyhoeddwyd cyfarfod cyhoeddus cyntaf Propel, yn dilyn y lansio llwyddiannus yng Ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf!

Cynhelir y cyfarfod yn Sir Benfro, yng Nghlwb yr RAOB yn Arberth ar ddydd Llun, 4 Mehefin 2018 am 7pm.

Seiliwyd Propel ar egwyddorion sofraniaeth unigol, cymunedol a chenedlaethol.

Croeso cynne si bawb. 

Os hoffech gael cyfarfod Propel yn eich ardal chi, mae croeso i chi gysylltu trwy ebostio post@propel.cymru !

PRYD
June 04, 2018 at 7pm - 9pm
LLE
RAOB Buffs Club
Moorfield Road
Narberth
Pembrokeshire SA67 7AG
United Kingdom
Map Gwgl a chyfarwyddiadau

A wnewch chi ddod?