Grŵp Newydd yn anelu am Sir Benfro yn y cyfarfod cyhoeddus cyntaf wedi’r lansio

propel_pembs.PNG

Yn dilyn y lansio llwyddiannus yng Ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd y mis hwn, mae ymgyrchwyr brwd wedi dod ynghyd i sefydlu Cyfarfod Cyhoeddus yn Sir Benfro.

Cynhelir y cyfarfod am 7pm ar ddydd Llun Mehefin 4 2018 yng Nghlwb yr RAOB yn Arberth.

Dyma fydd y cyfarfod cyhoeddus cyntaf wedi digwyddiad lansio swyddogol Propel yng Nghaerdydd y mis hwn. Daeth cannoedd o bobl ynghyd i’r lansiad o bob cwrs o’r wlad i drafod ffyrdd ymlaen i Gymru.

Soniodd Neil McEvoy AC mor gyffrous oedd cwrdd â phobl yn Sir Benfro a thrafod amcanion Propel.

“Roeddwn wrth fy modd pan gysylltodd ymgyrchwyr i ofyn am gyfarfod yn Sir Benfro.

Mae Propel wedi ei seilio ar egwyddorion sofraniaeth unigol, cymunedol a chenedlaethol, ac y mae’n ysbrydoliaeth gweld pobl yn sefyll ynghyd ac yn gweithredu.

Fel y gwelsom o’r lansio fis diwethaf, mae pobl eisiau newid yng Nghymru. Rwy’n edrych ymlaen at ledaenu gwerthoedd y grŵp newydd.”

Bydd y cyfarfod yn agored i bawb, a gallwch gael mwy o fanylion yma: https://www.propel.cymru/propel_pembs 

Am ymholiadau’r cyfryngau, cysylltwch â: post@propel.cymru.