Cyfarfod Cefnogwyr Propel Cymru

Propel Cymru

Ymunwch ag aelodau Propel ar gyfer cyfarfod yn Time and Beef, Treganna, Caerdydd.

Byddwn yn gwylio ffilm wleidyddol ac yna'n trafod ein bwriadau ymgyrchu i'r dyfodol.

Gobeithiaf eich gweld yno.

Neil McEvoy AC
Cadeirydd, Propel

PRYD
July 07, 2019 at 4pm - 7pm
LLE
Time & Beef
169 Cowbridge Rd E
Caerdydd CF11 9AH
United Kingdom
Map Gwgl a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Neil McEvoy ·

A wnewch chi ddod?