• Swm 1
  • Eich gwybodaeth 2
  • Taliad 3
Bydd eich cerdyn credyd yn cael ei bilio'n awtomatig bob mis
Parhau
Parhau Yn ôl
I am not a member of any political party that competes against Plaid Cymru - the Party of Wales. I also support the objectives of Propel Wales and agree to abide by its rules and standing orders.

Aelodaeth Safonol Propel Cymru

Mae Propel Cymru yn symudiad llawr gwlad sy'n ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Rydym yn sefydliad annibynnol o aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru – the Party of Wales. Rydym yn cael ein hariannu gan ein haelodau a rhoddion gan y cyhoedd. Fel sefydliad di-elw, bydd unrhyw gyfraniad a wnewch yn mynd yn uniongyrchol i'n hymgyrchoedd.

Rydym yn gweithio mewn cymunedau ar draws y wlad i fynd i'r afael â llygredd, ail-ddiwydiannu Cymru ar gyfer yr 21ain Ganrif, i gyrraedd pawb sydd wedi cael eu gadael i lawr a'u gadael ar ôl gan y sefydliad gwleidyddol yng Nghymru, ac i ddarparu Cymru unedig ac i ethol llywodraeth Plaid Cymru – the Party of Wales.

Drwy ymuno â Propel Cymru, rydych chi'n dod yn rhan o symudiad mwyaf cyffrous y wlad ar gyfer newid yng Nghymru.

Mae aelodaeth safonol Propel Cymru yn gofyn am gyfraniad o o leiaf £ 2 y ​​mis. Os ydych chi'n gallu cyfrannu mwy yna byddai croeso mawr i'ch rhodd ychwanegol.