Plaid Genedlaethol Cymru ar fin lansio ym mis Ebrill

Plaid Genedlaethol Cymru

Disgwylir i blaid wleidyddol newydd gael ei lansio yng Nghaerdydd ar 3ydd Ebrill. Arweinir y blaid gan yr Aelod Cynulliad Neil McEvoy.

Wrth siarad cyn y lansiad, dywedodd Mr McEvoy:

“Rydyn ni ar drothwy cyfnod newydd cyffrous yng ngwleidyddiaeth Cymru lle mae pobl yn gweiddi am newid.

“Mae Cymru yn wlad sydd â chymaint o botensial. Mae gennym gyfle i adeiladu cenedl yn seiliedig ar sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol ”.

Mae PGC eisoes wedi'i gofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol, gyda'r ddraig Gymreig fel ei logo, ac mae wedi cadarnhau ei bod yn bwriadu ymladd am seddi ledled Cymru yn etholiadau’r Senedd yn 2021.

Ychwanegodd Mr McEvoy:

“Mae'n amser cyffrous iawn i Gymru. Mae gan ein cenedl hyder newydd a chydnabyddiaeth gynyddol ei bod yn amser am newid.

“Rydyn ni mewn sefyllfa lle rydyn ni wedi cael yr un ddwy blaid yn llywodraethu Cymru ers dau ddegawd. Maen nhw wedi colli cysylltiad â'r cyhoedd yn llwyr ac felly mae'n rhaid i'r drefn dan Lafur/Plaid Cymru ddod i ben.

“Mae gennym ni’r cyfle nawr i sefyll ar ein traed ein hunain, i gael plaid sy’n adlewyrchu’r Gymru fodern rydyn ni’n byw ynddi ac i weld Cymru’n cymryd ei lle haeddiannol ar lwyfan y byd.

“Ar lefel unigolyn, cymuned a chenedlaethol mae PGC yn bwriadu rhoi grym yn ôl yn nwylo pobl.

“Rydyn ni'n gwybod nad yw'n iawn bod cymaint o bobl yn ei chael hi'n anodd cael tai a bod ein hysgolion a'n hysbytai yn aml mewn argyfwng.

“Mae pobl Cymru yn haeddu gwell na hyn; daeth yr amser iddymt godi ar eu traed. Rydyn ni wedi cael ein hanwybyddu a’n llywodraeth wedi ein siomi am lawer rhy hir. Felly lle gwelwn gamwedd byddwn yn ei herio. Lle gwelwn lygredd byddwn yn dod ag ef i ben.

“Daeth yr amser i roi dyfodol Cymru yn nwylo Cymru. Daeth yr amser ar gyfer PGC.”

Diwedd.

Sylwer: mae logo'r ddraig sydd wedi'i chofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol a fydd yn ymddangos ar bapurau pleidleisio ynghlwm.