Cyfrannwch

Ariennir Propel Cymru gan aelodau a rhoddion gan y cyhoedd. Bydd unrhyw gyfraniad a wnewch yn mynd yn uniongyrchol i'n hymgyrchoedd dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol yng Nghymru.

Mae rhoddion i Propel yn cael eu rheoleiddio gan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA). Os gwnewch rodd, bydd y canlynol yn digwydd:

  • Os ydych chi'n rhoi mwy na £500, bydd Propel yn gwirio i sicrhau bod eich enw wedi'i restru ar gofrestr etholiadol y DU (ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw).
  • Os ydych chi'n rhoi mwy na £7,500, bydd y Comisiwn Etholiadol yn cael gwybod, a fydd yn cyhoeddi'ch enw a swm eich rhodd (ond nid eich cyfeiriad cartref).

Trwy gyfrannu rydych chi'n cytuno i ddefnyddio'ch arian eich hun yn unig ac yn deall nad oes modd didynnu treth ar roddion.