Aelodaeth Cyflog Isel Propel Cymru

Mae Propel Cymru yn symudiad ar lawr gwlad sy'n ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Rydym yn sefydliad annibynnol o aelodau a chefnogwyr Plaid Cymru – the Party of Wales. Rydym yn cael ein hariannu gan ein haelodau a rhoddion gan y cyhoedd. Fel sefydliad di-elw, bydd unrhyw gyfraniad a wnewch yn mynd yn uniongyrchol i'n hymgyrchoedd.

Rydym yn gweithio mewn cymunedau ar draws y wlad i fynd i'r afael â llygredd, ail-ddiwydiannu Cymru ar gyfer yr 21ain Ganrif, i gyrraedd pawb sydd wedi cael eu gadael i lawr a'u gadael ar ôl gan y sefydliad gwleidyddol yng Nghymru, i ddarparu Cymru unedig ac i ethol llywodraeth Plaid Cymru – the Party of Wales.

Drwy ymuno â Propel Cymru, rydych chi'n dod yn rhan o symudiad mwyaf cyffrous y wlad ar gyfer newid yng Nghymru. Mae aelodaeth cyflog isel neu ddi-gyflog yn gofyn am gyfraniad o o leiaf £1 y mis.

1. Amount

£
Paid monthly

2. Your information

Contributions are not tax deductible.

3. Payment information

Please select an amount
paid monthly