Aelodaeth cyflog isel

Mae'r Blaid Genedlaethol yn blaid wleidyddol ar lawr gwlad sy'n ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol i Gymru.

Trwy ymuno â YBG rydych chi'n dod yn rhan o fudiad mwyaf cyffrous y wlad dros newid yng Nghymru.

Mae aelodaeth YBG â chyflog isel yn gofyn am isafswm rhodd o £1 y mis. Os gallwch chi gyfrannu mwy yna byddai croeso mawr i'ch rhodd ychwanegol.

1. Swm

£
yn cael ei dalu bob mis

2. Eich gwybodaeth

Dyw cyfraniadau ddim yn ddidynadwy o dreth.

3. Gwybodaeth talu

£1.00
yn cael ei dalu bob mis