Bws Caerdydd: peidiwch â thorri - buddsoddwch

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gyngor Caerdydd i sicrhau bod Bws Caerdydd, y cwmni bysiau sy'n eiddo i'r Cyngor, yn atal yr holl doriadau arfaethedig i wasanaethau nes bod adolygiad sylfaenol o'i weithrediadau wedi'i gynnal, mewn ymgynghoriad â'r cyhoedd.

Dylai pob llwybr barhau i redeg yn y cyfamser neu gael ei adfer.

Mae’r gwasanaeth bws yn ein dinas eisoes yn annigonol, sy’n effeithio’n wael ar y rhai nad ydynt yn berchen ar gar neu’n methu â gyrru.        

Mae toriadau pellach yn tanseilio ein gwasanaethau cyhoeddus bregus. Mae angen gwella gwasanaethau bysiau, nid eu torri.

Who's signing

Ceri McEvoy

A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 2 o ymatebion

  • Ceri McEvoy
    signed via 2023-08-31 13:21:17 +0100
  • Ceri McEvoy
    published this page 2023-08-30 13:38:15 +0100