Ymunwch

Ymunwch a Propel Cymru
Rydym yn ymgyrchu dros Gymru sy’n seiliedig ar sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol. Wrth ymuno a propel, gallwch:

  • Pleidleisio ar bolisi Propel
  • Dewis ymgeiswyr Propel yn eich ardal chi
  • Ein helpu i ennill etholiadau
  • Sefyll fel ymgeisydd
  • Cysylltu â'ch tîm Propel lleol

Mae dwy ffordd y gallwch ymuno a propel

Aelodaeth safonol

Aelodaeth cyflog isel