Ymunwch â Propel Cymru

Rydym yn pwyso am Gymru o sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol.

Ymunwch â'n mudiad i fynd i'r afael â llygredd, i ail-ddiwydiannu Cymru ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, i gyrraedd pawb sydd wedi cael eu gadael i lawr a'u gadael ar ôl gan y sefydliad gwleidyddol yng Nghymru, ac i ddarparu Cymru unedig ac ethol llywodraeth Plaid Cymru – Party of Wales.

Mae yna dri ffordd y gallwch chi ymuno â Propel Cymru.

Dewch yn Aelod Sylfaen

Aelodaeth Safonol Propel Cymru

Aelodaeth Cyflog Isel Propel Cymru