Cyfansoddiad

CYFANSODDIAD PLAID GENEDLAETHOL CYMRU

Caiff PGC ei lywodraethu gan ein cyfansoddiad. Mae'r cyfansoddiad yn nodi egwyddorion craidd y blaid, yn amlinellu strwythur PGC ac yn nodi sut y gwneir penderfyniadau o fewn y blaid. Mae pob aelod o'r blaid yn cytuno i fod yn rhwym i'r cyfansoddiad.

Gallwch ddarllen ein cyfansoddiad trwy glicio isod.

Lawrlwythwch y cyfansoddiad