CHWARAE Teg i Drelai

LLOFNODWCH Y DDEISEB I ADNEWYDDU MAES CHWARAE PARC Y FELIN, HEOL PLYMOUTHWOOD

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gyngor Caerdydd i ariannu’n llawn y gwaith o adnewyddu’r maes chwarae ym Mharc y Felin [Pafiliwn Bowlio] ar Heol Plymouthwood.

Mae'r parc wedi bod ar gau i'r cyhoedd ers mis Mawrth 2020, ac ers hynny wedi troi’n darged ar gyfer fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ychydig iawn o barciau chwarae sydd ar gael yn Nhrelái, a Pharc y Felin yw’r unig ddarpariaeth sydd o fewn pellter cerdded rhesymol i blant yr ardal hon.

Rydym yn mynnu bod y Cyngor yn gweithredu ar unwaith i ddarparu cyfleoedd chwarae o ansawdd uchel i blant Trelái, fel y cynigir i eraill ar draws y ddinas.

Mae plant Trelái, fel holl blant y ddinas, yn haeddu chwarae teg a chyfleodd cydradd.

 

Who's signing

Lowri Morris
Kathy Farleigh
Andy - Mousoulou
5 LLOFNODS
1,000 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 4 o ymatebion

 • Lowri Morris
  signed 2023-06-08 19:07:29 +0100
 • Kathy Farleigh
  signed 2023-06-08 14:02:42 +0100
 • Andy - Mousoulou
  signed 2023-06-08 13:53:57 +0100
 • Ceri McEvoy
  published this page 2023-05-22 14:44:37 +0100