Diogelwch ar y ffyrdd yn y Tyllgoed

DIOGELWCH AR Y FFYRDD YN Y TYLLGOED.

DIOGELWCH AR Y FFYRDD YN Y TYLLGOED. LLOFNODWCH Y DDEISEB.

Rydym ni, sy’n llofnodi’r ddeiseb yma, yn galw ar Gyngor Caerdydd a'r Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd, i osod camerâu cyflymder ar Heol Bwlch, Gorse Place, Heol Pentrebaen, Heol Sain Ffagan ac ar ffyrdd eraill yn y Tyllgoed lle mae cerbydau yn goryrru ar hyn o bryd.

Mae bywydau plant, cerddwyr a beicwyr dan fygythiad o ganlyniad i hyn. Rydym hefyd yn galw ar Gyngor Caerdydd i osod y cyfyngiadau cyflymder ugain milltir a addawyd ers peth amser ar ffyrdd ledled y Tyllgoed.

Who's signing

Ceri McEvoy

A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 1 ymateb

  • Ceri McEvoy
    signed 2020-06-25 18:11:25 +0100