Patel: Rhowch yn ôl!

Patel: Rhowch yn ôl!

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod, yn annog y Cynghorydd Ramesh Patel i dalu'r holl arian a dderbyniodd ar ffurf cefnogaeth ariannol yn ystod y Cyfnod Clo, i Ysgol Ddawns Rubylicious.

Rydym wedi'n syfrdanu bod y Cynghorydd Patel wedi elwa o gynllun gan y Llywodraeth sydd â'r nod o helpu busnesau.

Nid yw'r plant a wasanaethir gan Ysgol Ddawns Rubylicious a Victoria Bennett yn haeddu cael eu trin yn y fath fodd.

Dylai'r Cynghorydd Patel wneud y peth iawn a thalu'r arian sy'n ddyledus iddynt.

Who's signing

A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 1 ymateb

  • Propel Wales
    published this page 2021-02-19 17:05:32 +0000