Ailagor Stryd y Castell

Llofnodwch y ddeiseb hon i ailagor Stryd y Castell. Digon yw digon.

1. Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn nodi'r:
a) anhrefn a achosir i deithwyr o ganlyniad i gau Stryd y Castell;
b) cynnydd yn ôl troed carbon dinas Caerdydd o ganlyniad i yrrwyr yn teithio milltiroedd ychwanegol;
c) effaith negyddol ar yr amgylchedd lleol yn yr ardaloedd cyfagos;
d) cwynion gan y cyhoedd a busnesau lleol.
2. Rydym yn croesawu y gall y cyhoedd nawr seiclo'n ddiogel ar hyd Stryd y Castell
3. Galwn ar Gyngor Caerdydd i:
a) ailagor Stryd y Castell cyn gynted â phosibl, gan osod lôn seiclo benodol yno i alluogi pobl i seiclo'n ddiogel.

Who's signing

Steve West
John Gabb
Corey Mears
5 SIGNATURES
500 signatures

A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 3 o ymatebion

  • Steve West
    signed 2020-10-13 05:41:13 +0100
  • John Gabb
    signed 2020-10-09 23:23:12 +0100
  • Corey Mears
    signed 2020-10-09 15:04:35 +0100