Sgrapiwch y Cynlluniau Datblygu Lleol

Sgrapio’r CDLl

Lawrlwythwch fersiwn i’w argraffu yma

Nodwn:

Mae Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) yng Nghymru yn amhoblogaidd, nid ydynt yn darparu ar gyfer y galw am dai lleol ac maent yn hynod niweidiol i'r amgylchedd.

Yn dilyn pandemig Cofid-19, mae angen meddwl o’r newydd mewn perthynas â’r maes cynllunio yng Nghymru. Galwn ar Lywodraeth Cymru i:

1. Gael gwared ar Gynlluniau Datblygu Lleol

2. Grymuso cymunedau lleol i benderfynu ar faterion cynllunio mawr trwy refferenda lleol

3. Cyflwyno cynllunio rhanbarthol i ddarparu ar gyfer y galw am dai lleol, trafnidiaeth a'r amgylchedd

4. Pasio deddfwriaeth dros dro i ddiogelu safleoedd caeau gwyrdd ac asedau cymunedol yn syth ar ôl dileu CDLlau

5. Adnewyddu stoc tai gwag tymor hir Cymru.


A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 3 o ymatebion

  • Jason Humphreys
    signed 2020-06-30 18:09:25 +0100
  • Padi Phillips
    signed 2020-06-19 22:36:58 +0100
  • Ceri McEvoy
    signed 2020-06-19 17:55:32 +0100