Waungron: Aer Glân ac Ailgylchu, Nid Mwg a Fflatiau

Pleidleisiodd 1869 o bobl i ailagor safle Heol Waungron mewn refferendwm, gyda dim ond 4 yn pleidleisio dros gau. Mae'n gwbl annemocrataidd bod llais y gymuned wedi cael ei anwybyddu gan y Cyngor Llafur hwn.

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn cefnogi aer glân ac ailgylchu ar safle Heol Waungron. Rydym yn gwrthod llygredd aer, tagfeydd traffig a gorddatblygu. Rydym yn galw ar Gyngor Sir Caerdydd i wrthod y cais cynllunio 21/01359/MJR

Who's signing

A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 1 ymateb

  • Neil McEvoy
    published this page 2021-06-17 16:18:16 +0100