Deiseb: Amddiffynnwn enwau Cymru

Happy Donkey Hill

HAPPY DONKEY HILL’? ‘NAMELESS CWM’? DIM DIOLCH.

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn credu bod enwau lleoedd Cymraeg yn hardd ac y dylem wneud popeth a allwn i ddiogelu ein hiaith fyw.

Rydym yn sefyll dros Cwm Cneifion. Rydyn ni'n sefyll dros Faerdre Fach. Safwn dros beidio â phylu ein diwylliant ein hunain er hwylustod twristiaid gan fod gormod o'n henwau brodorol eisoes wedi'u diddymu.

Galwn ar Gyngor Gwynedd i weithredu'n lleol drwy gynyddu'n sylweddol y ffi am ailenwi eiddo (sef dim ond £55 ar hyn o bryd), nes bod deddfwriaeth genedlaethol yn cael ei chyflwyno yn Senedd Cymru i ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymru.

Ni safwn yn segur tra bod rhagorfraint enwau lleoedd Cymraeg yn cael eu gwerthu’n fargen rad. Gallwn weithredu nawr ac yn wir, rhaid gweithredu nawr.

#GwarchodwnEnwauCymru

Cyflwynir y ddeiseb hon i Dyfrig Siencyn, arweinydd Cyngor Gwynedd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Who's signing

Hue Williams
Osian Owen
Robin Davies
Christine Pares
Erfyl Smith
Dafydd Williams
Gill King
Rhian Chapman
Daliah Raouf
Ynyr Jones
Christopher Williams
A Ormson
Mathew Rees
Osian Jones
Hefin Jones
Nia Humphreys
Dewi Prysor
Robert O'Shea
Marsli Owen
Emyr Gibson
Iestyn ap Rhobert
Ieuan Griffiths
John McLaren
Huw Jones
Owen Johnson
Dafydd Owen
Elwyn Thomas
Mark Flagg
owain alwyn
Huw Owen
54 signatures

A fyddwch yn llofnodi?

Dangos 42 o ymatebion

 • Hue Williams
  signed via 2020-11-12 17:38:03 +0000
 • Osian Owen
  signed via 2020-11-12 17:08:53 +0000
 • Robin Davies
  signed 2020-11-12 17:05:42 +0000
 • Christine Pares
  signed 2020-08-23 10:45:13 +0100
 • Erfyl Smith
  signed 2020-08-22 23:58:00 +0100
 • Dafydd Williams
  signed 2020-08-13 17:03:27 +0100
 • Gill King
  signed 2020-07-24 09:11:49 +0100
 • Rhian Chapman
  signed 2020-07-23 19:30:00 +0100
 • Daliah Raouf
  signed 2020-07-22 10:51:16 +0100
 • Ynyr Jones
  signed 2020-07-22 09:29:52 +0100
 • Christopher Williams
  signed 2020-07-22 09:20:49 +0100
 • A Ormson
  signed 2020-07-21 12:08:05 +0100
 • Mathew Rees
  signed 2020-07-20 22:57:36 +0100
 • Osian Jones
  signed 2020-07-20 11:26:41 +0100
 • Hefin Jones
  signed 2020-07-19 17:46:03 +0100
 • Nia Humphreys
  signed 2020-07-19 00:03:31 +0100
 • Dewi Prysor
  signed 2020-07-18 21:04:21 +0100
 • Robert O'Shea
  signed 2020-07-18 20:40:16 +0100
 • Marsli Owen
  signed via 2020-07-18 19:21:59 +0100
 • Emyr Gibson
  signed 2020-07-18 18:21:37 +0100
 • Iestyn ap Rhobert
  signed 2020-07-18 15:14:07 +0100
 • Ieuan Griffiths
  signed 2020-07-18 14:12:40 +0100
 • John McLaren
  signed 2020-07-18 13:21:15 +0100
 • Huw Jones
  signed 2020-07-18 13:03:06 +0100
 • Owen Johnson
  signed 2020-07-18 12:06:32 +0100
 • Dafydd Owen
  signed 2020-07-18 11:57:30 +0100
 • Elwyn Thomas
  signed 2020-07-17 22:55:49 +0100
 • Mark Flagg
  signed 2020-07-17 21:46:16 +0100
 • owain alwyn
  signed 2020-07-17 21:37:26 +0100
 • Huw Owen
  signed 2020-07-17 21:13:49 +0100