PGC yn Galw ar Gynghorau i Weithredu i Amddiffyn Cymunedau

Dywedodd Arweinydd Plaid Genedlaethol Cymru, Neil McEvoy, yng ngwyneb methiant Llywodraeth Cymru i weithredu, y dylai Cynghorau Sir weithredu eu hunain ar fyrder i amddiffyn cymunedau lleol yng Nghymru. Dywedodd Neil McEvoy AC: “Y penwythnos hwn mae Llywodraeth Cymru wedi peryglu sawl ardal yng Nghymru oherwydd eu diffyg gweithredu. Mae lleoedd fel Gwynedd wedi cael eu boddi gan dwristiaid, ac mae'n debyg y bydd rhai ohonyn nhw'n cario'r firws ac yn ei basio ymlaen trwy'r arwynebau maen nhw'n eu cyffwrdd a'r bobl maen nhw'n mynd yn agos atynt.   Darllenwch fwy

Gohirio lansiad PGC tan bod risg Coronafeirws wedi pasio

Datganiad ar ran bwrdd rheoli PGC Heddiw, y 12fed o Fawrth 2020, penderfynodd bwrdd rheoli PGC ohirio lansiad arfaethedig Plaid Genedlaethol Cymru, a oedd i fod i’w gynnal ar y 3ydd o Ebrill yng Nghaerdydd. Mae'r bwrdd wedi bod yn dilyn y sefyllfa yn agos iawn. Yn yr Eidal mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi datgan sefyllfa o bandemig yn y wlad. Mae Llywodraeth yr Eidal wedi cau bron pob siop, ac eithrio siopau bwyd a fferyllfeydd, tra bod digwyddiadau chwaraeon mawr wedi’u hatal. Yn Nenmarc, mae’r Llywodraeth wedi annog gohirio digwyddiadau gyda mwy na 100 o bobl ac wedi cadarnhau y bydd pob ysgol a phrifysgol yn cau. Darllenwch fwy

Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd. “Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru. Darllenwch fwy